Webdesign, Webhosting, Redesign Website, - Mediastudio-Born

Logo

Een adresnaamcontactvoor alles....

Ga naar de inhoud
WEBDESIGN
______________________________
WEBDESIGN IN HET KORT


Webdesign is een klein woord voor een geweldig grote groep specifieke onderdelen. Deze moeten perfect op elkaar aansluiten en het geheel afronden tot een mooi, en aan alle eisen voldane opdracht. Ook komt het regelmatig voor dat een reeds bestaande website helemaal opnieuw opgezet wordt en gemoderniseerd.
Dat betekent, grafische inhoud en tekst moeten uitdragen wat bedoeld wordt. Voor dit alles is een beperkte ruimte aanwezig en het moet gemakkelijk en duidelijk leesbaar zijn. Dus komen er diverse zaken aan de orde: grafische inhoud, tekstuele inhoud, lettertypes, interlinie, en dan ook nog de programatuur.

Dat alles is natuurlijk geen eenvoudige zaak en vergt een gedegen planning. Daar wij alle specialismen inhouse hebben, is een beslissing snel genomen. Hierdoor kunnen wij ook in
moeilijke situaties, accuraat en adequaat reageren. Daarbij komt dat het contact met de cliënt op de eerste plaats staat. Onze manieren van communicatie gaan via diverse trajecten. Denk daarbij aan e-mail, telefonisch en natuurlijk persoonlijk contact.

Meer weten? neem contact op. Klik hier

WERKWIJZEN

Alvorens wij aan een project beginnen, bespreken we met de cliënt af wat er gewenst of verwacht wordt. Dan gaan wij intern bekijken hoe wij dit aanpakken en wat de benodigheden zijn. De volgende stap is een offerte aanbieden, met daarin opgenomen de tussenliggende fases van het project-plan en eventueel de te verwachten tijdsduur.
Na goedkeuring gaan wij een gedetailleerd plan op papier maken met deadlines en tussen controles. Wij vragen de cliënt dan ook om tussendoor bepaalde zaken te bezichtigen en eventueel te paraferen voor accoord.
Op deze manier heeft de cliënt een totaal overzicht van de werkzaamheden, en wij de wetenschap dat we doen wat verwacht wordt. In tegenstelling tot een site maken, en er dan achter komen dat het resultaat niet aan de verwachtingen voldoet, en dus teleurstellend is. Zo voorkomen wij dit euvel.

Neem daarbij de uitermate secure werkwijze van ons, en het gevolgde traject. Dan is de uitkomst eigenlijk perfect.

Meer weten? neem contact op. Klik hier
1.
GEDEGEN PLANNING VAN HET TRAJECT2.
ALLE SPECIALISMEN ZIJN INHOUSE


3.
ALLE ONTWERP MOGELIJKHEDENADRES:

Tiendstraat 23
6121KE  Born
Nederland

line hor
OPENINGS TIJDEN

Maan - Vrij: 09.00 - 17.00
zat-zon en feestdagen gesloten
Bezoek volgens afspraak


Telefoon: +31 (0)6 12 9447 98
E-MAIL ADRES    : info@mediastudio-born.nl
line hor
OPENINGS TIJDEN
Maan - Vrij: 09.00 - 17.00
zat-zon en feestdagen gesloten
Bezoek volgens afspraak

ADDRESS:
Tiendstraat 23
6121 KE  Born
Nederland

Terug naar de inhoud